Strategia ja tavoitteet

Uusi Jämsä/ Rehti, rohkea ja rehellinen

Valtapuolueet toimivat periaatteella ”puolue ensin”.

Uusi Jämsän periaate on ”Ihminen ensin”.

Puoluepolitiikka ei sovi juuri lainkaan kunnalliseen päätöksentekoon, koska vastapuolen hyviäkin ehdotuksia vastustetaan periaatteesta. Puoluepolitiikka on ajoittain likaista valtapeliä, jossa yksittäiselle ihmiselle ei anneta tilaa.

Vaaleissa tavoitteemme on 6 valtuustopaikkaa. Nykyisessä valtuustossa meillä on 4 edustajaa; Leena Valkeajärvi, Seija El Sayed, Jyrki Kokko ja Hannu Loberg

Periaatteemme:
- Olemme yhteistyökykyisiä ja löydämme tarvittaessa kompromissiratkaisut

 - Jos näemme epäkohtia, tuomme ne rohkeasti esiin ja esitämme niihin myös realistiset ratkaisuvaihtoehdot

- Uskallamme tehdä vaikeitakin päätöksiä emmekä lakaise epäkohtia maton alle, koska ongelmat eivät poistu niitä salaamalla tai vähättelemällä

- Lapsiystävällinen kunta menestyy tulevaisuudessa

- Huolehdimme vanhusten hyvinvoinnista

- Kaupungin omistamia yhtiöitä johdetaan kuin oikeita yhtiöitä. Hallituksiin valitaan liiketoimintaa ymmärtäviä edustajia etenkin puheenjohtajiksi

- Emme hyväksy rasismia

- Uusi Jämsä ei tee päätöksiä puolueen kannan mukaan, vaan jämsäläisen ihmisen edun perusteella.

Toimintatapamme:
Seuraamme tarkasti miten Jämsän kaupunkia johdetaan

Tuemme elinvoimaista yrittäjyyttä, etenkin pien- ja kevytyrittäjyyttä. Eli yrittäjyyden tieltä on raivattava byrokraattiset esteet

Työllisyys, erityisesti nuorten työllisyys, on meille tärkeä

Olemme toteutettujen, paikallisten ja tehokkaiden terveyspalvelujen kannalla

Meillä on rohkeutta muutokseen emmekä puolusta olemassa olevia jäykkiä rakenteita

Slogan:
Puolueet ovat puolueen edunvalvojia Uusi Jämsä on ihmisten edun valvoja

Emme ole poliitikkoja vaan ihmisiä ihmisten joukossa.

Vaalijuliste


Kuvat Kuvapalvelu OK Kimmo Rampanen ja 
toteutus PasiCopy Oy.